mapa strony   |   kontakt   |

Wyniki naboru - główny księgowy

04.04.2019, 12:45

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Katarzyna Woźniak, zam. 26-803 Promna. Na ww. stanowisko została zgłoszona jedna aplikacja, która spełniała wymagania formalne i była kompletna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Woźniak spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego. Posiada doświadczenie, wiedzę, predyspozycje i tym samym daje gwarancję samodzielnego oraz należytego wykonywania powierzonych zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 43
Opublikował: Małgorzata Jakubiak
Publikacja dnia: 04.04.2019, 12:45
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl