mapa strony   |   kontakt   |

Zadania


Do podstawowych zadań poradni należy:

  1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
  2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
  3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
  4. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
  5. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
  6. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom.
  7. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
  8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
  9. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Różański
Dokument z dnia: 19.04.2009
Dokument oglądany razy: 920
Opublikował: Artur Różański
Publikacja dnia: 19.04.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl